05 October 2017

Përfundon ndërhyrja te HAMAMI i Gjirokastrës,nje restaurim i domosdoshem

Përfundon ndërhyrja te HAMAMI i Gjirokastrës,nje restaurim i domosdoshem. 

Kompleksi ndërtimor në Lagjen Meçite, është një nga vlerat tradicionale të ndërtuara në qytetin e Gjirokastrës në shekullin e XVI që ka mundur të trashëgohet deri në ditët e sotme.    Ai përfshin rënojat e një xhamije,7 kroje dhe një hamam  të cilat japin  dëshmi të teknikave të larta, arkitekturës dhe vlerave kulturore të kohës. Arif Huso që drejton mjeshtrat në punën mbi cati thotë për Zërin e Amerikës se ndërhyrjet janë mjaft të rëndësishme për ta mbrojtur këtë monument.


No comments:

Post a Comment