01 October 2017

Qendra e Trashegimise promovon Dokumentarin "Sfidat e Moratoriumeve"Pjesa e pare
Qarku i Gjirokastres  dhe pasurite natyrore 

Qarku i Gjirokastres  qe perfshin edhe Tepelenen dhe Permetin numeron 150 monumenteve natyrore të gjallë dhe jo të gjallë. Rreth 4200 ha  e sipërfaqes gëzon statusin si Park Kombëtar, 7060 ha gëzon statusin si rezervat shkencor dhe  13500 ha janë zonë peisazhore e mbrojtur. Pyjet dhe kullotat, të kombinuara së bashku mbulojnë 64% të tokës në kete qark. Kullotat janë të paçmueshme si një burim ushqimi për blegtorinë dhe gjithashtu për rreth 120 llojet e bimëve medicinale të qarkut. Shumica e zonës pyjore gjendet në bashkinë e Përmetit, që përmban edhe pjesën më të madhe të pyjeve malore  ndjekur nga Bashkia e Gjirokastrës. Varietetet e faunës në Gjirokastër janë po aq të shumta sa edhe ekzotike. Pothuajse gjysma e gjitarëve mund të gjenden në rajon (31 nga 65), si dhe një numër i llojeve të lakuriqëve të natës që strehohen në shpella. Për sa i përket zogjve, 93 nga 320 specje që ka vendi, dihet se banojnë në qark. Lugina e lumit Drinos dhe lumi Vjosës veprojnë si një rrugë e rëndësishme migrimi, veçanërisht për specjet globalisht të kërcënuara të quajtura Sokoli i kuqërrëmtë. Ky qark strehon gjithashtu 18 nga 37 specjet e zvarranikëve të Shqipërisë, dhe 10 nga 15 specje të amfibëve të vendit.  Para vitit 1990, gjuetia ishte rreptësisht e kontrolluar dhe e rrallë. Vetëm personat që i përkisnin shoqatës shtetërore të gjahut ishin të lejuar të mbanin armë. Pas vitin 1990, gjuetia ilegale ka qenë plotësisht e pakontrolluar, duke pakësuar dhjetë herë numrin e kafshëve të egra. 

Pjesa e dyte
Natyra si mundesi per turizmin dhe ekonomine e banoreve.

 Burimet e rajonit tonë plotësojnë kushtet për zhvillimin e të gjitha formave të turizmit të gjelbër si: 

   Zhvillimi i turizmit alpin;
_ Zhvillimi i turizmit lumor sportive;
_ Zhvillimi i turizmit eksplorues.

Terreni malor i Qarkut të Gjirokastrës dhe sidomos i kanioneve të malit të Nemëçkes mbi fshatin Kaludh nga ana e Përmetit, e kanioneve të luginës së Bençës, krijojnë mundësira jo vetëm për turizmin alpin, por edhe të mundësive të organizimit të kampionateve të alpinizmit. Sistemi specific i lumit të Vjosës me investime jo shumë të mëdha krijon mundësi të plota për zhvillimin e turizmit lumor sportiv. Shpellat e shumta me stalagmite dhe stalaktite në Progonat dhe Nivicë të Kurveleshit, shumica të paeksploruara krijojnë mundësinë e organizimit të turizmit eksplorus. Zhvillimin eturizmit të gjelbër e stimulojnë edhe ekzistenca e një sërë monumentesh natyrorë, që natyra ia ka falur Qarkut të Gjirokastrës si:  Pejsazhi turistik i Ujit të Ftohtë të Tepelenës, Pejsazhi turistik i liqenit artificial të Viroit; Parku natyror kombëtar i Hotovës në rrethin e Përmetit; Pylli me bredha i Sotirës dhe peisazhi turistik i këtij fshati. Po kështu fusha e Çajupit, Llufa e Nivicës në Kurvelesh dhe ujrat termale të Bënjës në rrethin ePërmetit, për aftësitë e mëdha kurative që ato mbartin mund të bëhen vatra të rëndësishme për tërheqjen e turistëve.  Dy lumenjtë kryesorë që përshkojnë qarkun, ai i Drinos dhe Vjosës krijojnë përveç resurseve ekonomike në drejtim të shfrytëzimit të energjisë së ujrave të tyre e kultivimit të peshkut edhe mundësi për zona plazhistike që në njëfarë mase shfrytëzohen që tani. Të gjykuara nga këndvështrimi i përdorimit të tyre për qëllime turistike ato përbëjnë një burim të konsiderueshëm të ardhurash ekonomike për rajonin. Për këtë arsye dhe derisa të krijohet infrastruktura e nevojshme për zhvillimin e turizmit në zonë, detyrë imediate është evidentimi dhe ruajtja e tyre.

Pjesa e trete
Sfida e moratoriumeve
Në shkurt të vitit  2016  hyri në fuqi një moratorium 10-vjeçar i pyjeve,  i cili nuk  lejon më  veprimtari të shfrytëzimit të lëndës drusore në fondin pyjor publik dhe privat  si  dhe  ndalon  eksportin  e lëndës së drurit të papërpunuar, lëndës së ndërtimit, drurëve të zjarrit si dhe  qymyrit të drurit. Moratoriumi verdhi  në një kohë kur  pjesa më e madhe e pyjeve i  kaluan njësive të qeverisjes vendore te cilat janë krejtësisht të  papërgatitura të menaxhojnë këtë sektor  dhe problematikat komplekse të tij. Strukturat e reja që u miratuan  nga Bashkitë e reja janë tejet të cunguara në raport me nevojat e këtij shërbimi, i numërojnë me gishta specialistët e pyjeve dhe pjesa dërrmuese e specialisteve janë jashtë profilit. Krahas burimeve njerëzore një problem kompleks mbartet me bazën dokumentare e cila është ende e “dyllosur’ në godinat e Shërbimeve Pyjore kur  duhet t`i kishte kaluar bashkive.
Pyjet jane ne veshtiresi te medha tha gjaje nje takimi me koleget kristo kauri nje inxhinier i   vjeter pyjesh.

Ndersa Kleanthi Mandi ,një inxhinier i vjetër i pyjeve ka bërë një përllogaritje të numrit të specialisëtve që duhet të ketë në Qarkun e Gjirokastrës bazuar në Ligjin e ri për pyjet. Ky Ligji i përcakton kriteret teknike për rekrutimin e nëpunësve, në funksion të sipërfaqes. Kështu një nëpunës për 750 – 1000 ha  për pyjet e lartë; një nëpunës për 1500 – 2500 ha për pyjet e ulët dhe shkurret dhe një nëpunës për 4000 – 6000 ha, për kullota dhe livadhet. Sipas zotit Mandi në Qarkun e Gjirokastrës që përfshin 265 fshatra me 159,500 banorë  nevojiten për rreth 161.013 ha pyje plot 49 specialistë.Bashkia e Gjirokastrës dhe Dropullit do të duhet të kenë mbi bazë të sipërfaqeve pyjore  nga 8 specialistë,  ndërsa Bashkia e Tepelenës do të duhet të ketë 11 specialistë.  Zoti mandi thotë se moratoriumet po monitorohen në disa zona fale bashkepunimit te shoqerise civile.

Ndersa kole malaj iShoqata Kombëtare e  Specialistëve  të Pyjeve thote se dy moratoriumet ai i pyjeve dhe gjuetise paraqesin nje fare kapitullimi para mireadministrimtit te ketyre pasurive.. Raif Poda  qe merreth prej gati 15 vitesh me sigurimin e druve te zjarrit thote se furnizimi banoreve behet gjithnje e me i veshtire. Ai thote se rreth 80% e banoreve ne zonat rurale ngrohen me dru zjarri dhe per cdo familje duhen rreth 10 meter kub dru zjarri  ku per nje prej tyre kushton rreth 4 mije leke.

Disa programe po mbeshtesin zbatimin e moratoriumeve dhe qeverisjen vendore . Janaq Male, Drejtor Egzekutiv, Organizata Ndërkombëtare CNVP, Shqipëri thote se eshte mjaft i rendesishem bashkerendimi aktiviteteve per zbatimin me sukes te moratoriumeve.
Kreytari i shoqates e gjuetareve Stefan Qurku thote se ne qarkun e Gjriokastres zbatimi i ketij moratoriumi ka deshtuar.


Disa dukuri shoqeruan hryjen ne fuqi te moratoriumit ne Luginen e  Drinos ku u pane me shume lloje zogjsh dhe sidomos koloni te skifterit ketarverdhe por edhe nje cift lejlekesh qe ngriten folene e tyre pas disa vitesh mungese.
 Vezhguesi i zogjeve Mirian Topi thote se keto dukuri menritojne vemendje me te madhe per mbrojtjen e disa specieve ne rrezik.

Pjesa e katert
Zjarret ne pyje me deme te medha -nje sfide e re

Repartet e shuarjes së zjarreve  përballuan   Shqipëri një situatë jo të zakontë prej renei se zjarreve. Vetëm  Qarkun e Gjirokastrës janë shënuar rreth 100 vatra zjarri ku  mjaft zona janë rrezikuar shtëpi të banuara dhe janë djegur mbi 600 ha pyje, kullota dhe shkurre. Vetëm dy persona nga rreth 30 të shoqëruar janë arrestuar nga policia, ndërsa pjesa më e madhe e zjarreve vlerësohen si të qëllimshëm. Ajo që e bën më të vështirë situatën  terren është mungesa e mjeteve zjarrfikëse. Autoritetet përdorën elikopterë dhe kërkuan ndimën  edhe nga Greqia për rreth 50 vatra zjarri që janë shënuar tre javët e fundit  këtë qark.Strukturat shtetërore shqiptare janë vë  kritika për menaxhimin e zjarreve ndërsa qeveritë gjatë këtyre viteve gjithnjë e më shumë po akuzohen se nuk po i kushtojnë rëndësi investimeve prioritare  sektorë të rëndësishëm të mbrojtjes civile nga zjarret dhe përmbytjet."Veprojmë  terren ndaj zjarreve me disa makina shumë të vjetra të viteve 70 - të, të  shekullit të kaluar", tha  një takim  Shefi i Repartit të Emergjencave në Gjirokastër Kujtim Bizhga. Edhe Nënprefekti i Tepelenës Avni Lalaj tha se i vetmi automjet zjarrfikës  këtë rreth i përket viteve shtatëdhjetë ndërkohë që pak javë më parë kurora e gjelbërt e qytetit dhe ekonomi drufrutore të banorëve u shkrumbuan.

Mosndëshikimi për zjarret nxit djegiet e qëllimshme

Specialistët e pyjeve flasin me shqetësim për nivelet e ulta të ndëshkimeve nga organet e drejtësisë të cilat kanë nxitur zjarrvëniet e qëllimshme. Në Shqipëri ka një “traditë të keqe “të barinjve që djegin kullotat me pretendimin për ripërtëritjen e tyre me shirat e parë të vjeshtës. Në mjaft raste këto zjarre të qëllimshme dalin jashtë kontrollit dhe nga sipërfaqet kullosore prekin sipërfaqe të mëdha pyjore. Barinjtë shihen si zjarrëvënësit kryesorë dhë ndonëse shërbimet pyjore marrin prej tyre deklarata të përvitshme për mospërsëritje kontratash në raste zjarresh në sipërfaqet që ata kanë me qera, asnjë prej tyre nuk penalizohet edhe nga ana administrative. Sipas Raporteve të Emergjencave Civile rreth 30 % e zjarreve në Shqipëri ndodhin në pyje duke sjellë dëmtime të sipërfaqeve që kanë pasur pasoja edhe nga prerjet e paligjshme. Kryetari i organizatës jo qeveritare Federata e Pyjeve në Gjirokastër Kleanthi Mandi tha se masat ligjore duhet të jenë më të ashpra. Sipas inxhinierit pyjor dëmi ekonomik nga zjarret është kolosal për pyjet të cilat kanë pësuar vitet e fundit pasoja të mëdha nga prerjet e pakontrolluara dhe keqmenaxhimi. Vetëm në qytetin e Tepelenës zjarri dogji rreth 17 ha të kurorës së gjelbër duke dëmtuar edhe pisha shumëvjeçare, dhjetëra pemë ulliri, ekonomi të bletëve dhe pasuri të tjera të qytetarëve. Ndërsa dëmi vetëm nga kjo vatër zjarri llogaritet në miliona euro ende po hetohet mbi personat përgjegjës dhe nuk ka asnje te arrestuar. Drejtoi i Institutit  te Natyres Nihat Dragoti thote se menaxhimi i zjarreve kerkon bashkerendimin e shume aktoreve.

Ndersa inxhineiri i pyjeve i Shoqatës Kombëtare të Parqeve të Shqipërisë, Abdul Çuçaj thote se zjarret e qellimshme duhen frenuar duke rritur ndeshkimet.

Pjesa e peste
Krimi mjedisor mbetet pak i ndëshkuar në Shqipëri

Në 2016 u shënuan 16 procedime për zjarret, por vetëm një i dënuar
Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me zjarr dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet, sipas Kodit Penal në Shqipëri. Ndërkohë nëse nga vepra penale janë shkaktuar pasoja të rënda materiale, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet. Por dënimet për zjarrvëniet në Shqipëri numërohen me gishta, ndonëse vendi, sidomos në sezonin e verës, përfshihet nga qindra zjarre që në pjesën dërmuese janë të qëllimshme dhe më dëme të mëdha materiale. Vetëm në Qarkun e Gjirokastrës në harkun e gati një muaji janë shënuar këtë vit mbi 30 zjarre, ndërsa këto ditë në Shqipëri shënohen 10-20 vatra zjarri çdo ditë. Të dhënat e Prokurorisë së Përgjithshme flasin se gjatë vitit 2016 në shkallë vendi u regjistruan 16 procedime penale ne katër persona të pandehur. Por sipas Raportit të Prokurorit të Përgjithshëm të vitit 2016 vetëm një çështje iu dërgua gjykatës dhe vetëm një person rezultoi i dënuar. Numri i procedimeve ra krahasuar me vitin 2015 kur u shënuan 27 raste për zjarrvënie të qëllimshme, por nga të cilat nuk u dërgua asnjë në gjykatë dhe nuk pati asnjë person të dënuar.


No comments: