05 October 2017

Bashkia Gjirokastër dhe Bashkia e Maçeratës, Itali, firmosin Paktin e Miqësisë

Bashkia Gjirokastër dhe Bashkia e Maçeratës, Itali, firmosin Paktin e Miqësisë, si një hap i parë drejt binjakëzimit.
Në vijim të bashkëpunimit, një delegacion i kësaj bashkie, i drejtuar nga kryebashkiaku z. Romano Carancini janë për një vizitë zyrtare në Gjirokastër.

No comments:

Post a Comment