06 March 2017

U dogj dhe nje shtepi legjende ne Gjirokaster,ishte Monument dhe u hoq ne 2016...

Gjirokastres sot ju shtua dhe nje germadhe! Digjet shtepia e "Pasha Kaurit", shtepi treqind vjecare, Dikur konsullate, nen bedenat e kalase, ne qender te qytetit. 

No comments:

Post a Comment