02 March 2017

Ngrihet Keshilli Rinor

Këshillin Rinor i Bashkisë Gjirokastër eshte  një organ risi, që ka në përbërje 15 të rinj, prej të cilëve 9 nga qeveritë e nxënësve të shkollave "Asim Zeneli", "Siri Shapllo" e "Pandeli Sotiri" dhe 6 të rinj nga forumet rinore politike, FRESSH, FRPD dhe LRI. Ky Këshill, risi për Gjirokastrën, do të jetë inisiatori i organizimit të aktiviteteve rinore, përcjelljes së problematikave dhe do të shërbejë gjithashtu si organ këshillimor pranë kryetares së bashkisë.

No comments:

Post a Comment