31 March 2017

me 4 prill diskutimi publik per projektin “Rivitalizimi i Qendrës së qytetit Libohovë”.

Bashkia Libohovëtha se i ftonte qytetaret  të merrnin pjesë në dëgjesën publike për zbatimin e projektit me objekt “Rivitalizimi i Qendrës së qytetit Libohovë”.
Janë të ftuar të marrin pjesë të gjithë banorët, palët e interesuara, grupet e interesit dhe ekspertë të fushës për të dhënë mendimet dhe sugjerimet e tyre.
Takimi do të zhvillohet më datë 4 prill 2017, ora 18:00 në ambientet e Qendrës së Kulturës Libohovë.

No comments:

Post a Comment