20 March 2017

Ja vendimet e some te keshillit bashkiak

Këshilli i Bashkisë Gjirokastër gjatë mbledhjes së zhvilluar sot (e hënë, 20 mars 2017) miratoi të gjitha pikat e rendit të ditës:
1. P/Vendim: Mbi “ Dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 01- 28.02.2017”
2. P/Vendim: Mbi “Dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 01- 31.03.2017”
3. P/Vendim: Mbi “Trajtimin me bursë të nxënësve”
4. P/Vendim: Mbi “Miratimin e listës së inventarit të pronave të Bashkisë Gjirokastër, Nj. A. Cepo, Nj. A. Lazarat”
5. P/Vendim: Mbi “Miratimin e sipërfaqeve të tokave bujqësore për t’u dhënë me qera”
6. P/Vendim: Mbi “Dhënie ndihme financiare”
7. P/Vendim: Mbi “Planifikimin e bonusit të strehimit”

No comments:

Post a Comment