12 March 2017

DRKK parqet murin autentik

Këtë radhë në Bashtetë e ÇANAJVE, momument kulture i kategorisë I, shpallur nga Ministria e Arsimit dhe e Kulturës më 08/01/1977
Teknikë e lartë e ndërtimit të murit të thatë, apo kseroleth si i thonë në Gjirokastër

No comments:

Post a Comment