07 February 2017

Ruajeni....

Mos e çrrënjosni këtë pasuri kombëtare! Masivet me Çaj Mali të Lunxhërisë, Çajupit, Sevasterit, Gramozit dhe Llogarasë, kanë degraduar si pasojë e shkuljes së rrënjëve të këtyre bimëve. Kjo praktikë e gabuar ka shkaktuar pakësimin e përgjithshëm dhe rrezikun e zhdukjes së këtyre bimëve me vlera të mëdha. Çaji i Malit Shqiptar, Sideritis Raeseri, është pjesë e Librit të Kuq Kombëtar ku futen bimët që rrezikojnë asgjësimin. Shpërndaje këtë postim në Facebook për sensibilizim!

No comments:

Post a Comment