06 February 2017

Rruga e Laboves se Kryqit

Rikonstruksioni i rrugës së Labovës do të vazhdoj më tej me devijimin nga rruga e vjetër që ka funksionuar më përpara. 

No comments:

Post a Comment