28 February 2017

Njesite administrative ne Gjirokaster

Informacion per Bashkine Gjirokastër dhe njesite e saj administrative
Njësitë Administrative Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Gjirokastër Qyteti Gjirokastër
Cepo: "Fshatrat: Fushëbardhë, Zhulat, Taroninë, Mashkullorë, Palokastër, Çepun, Kodër, Plesat, Kardhiq, Prongji, Humelicë"
Lazarat: "Fshatrat: Lazarat, Kordhoce"
Picar: "Fshatrat: Picar, Shtëpëz, Kolonjë, Golem, Kaparjel"
Lunxhëri: "Fshatrat: Qesorat, Dhoksat, Këllëz, Mingul, Nokovë, Erind, Gjat, Kakoz, Karjan, Valare"
Odrie: "Fshatrat: Andon Poçi, Hundëkuq, Tërbuq, Labovë e Madhe, Labovë e Vogël"
Antigonë: "Fshatrat: Asim Zeneli, Arshi Lengo, Krinë, Tranoshisht, Saraqinisht"

No comments:

Post a Comment