03 February 2017

Komunitetin Egjyptian në Gjirokastër : duam strehim dhe punesimNë mbledhjen e këshillit bashkiak, për miratimin e projekt-buxhetit 2017 n 
gritëm dy çeshtje thelbësore që shqetësojnë komunitetin Egjyptian në Gjirokastër:

1. Punësimin
2. Strehimin

Keshtu shprehet perfaqesuesi Gramoz Braho.

No comments:

Post a Comment