06 February 2017

Deklarimet e Ministres Kumbaro per Listen e Monumenteve ne Gjirokaster

“Nuk ka asnjë heqje nga lista e monumenteve të kulturës, përkundrazi iventari fizik i gjithë objekteve që ndodhen brenda qendrës historike dhe që përmbahen në dosjen e UNESCO-s në vitin 2012 janë rishikuar për nga mënyra e mbajtjes së kartelave nga komisioni i UNESCO-s, i cili në nëntor të të 2012 la porosi që ky inventar të detajohet dhe për çdo objekt të ketë një vendim të ketë një vendim për shpallje “monument kulture”. Duke qenë se i ishte referuar vetëm një rregullore të vitit 73, i cili thoshte se çdo objekt që ndodhej brenda qendrës historike, nëse nuk është monument i kategorisë së parë është automatikisht monument i kategorisë së dytë. Por ligji e thotë në mënyrë shumë të qartë që shpallja monument kulture për kategorinë e parë apo të dytë bëhet me një vendim të posaçëm, me një kartelë të posaçme dhe me specifika të posaçme. Në punën që ka bërë Ministria e Kulturës, për Gjirokastrën është skanuar çdo objekt duke e përcaktuar shumë qartë shkallën e mbrojtjes për monumentet e kategorisë së shkallës së parë, për ato të shkallës së dytë. Nuk hiqet asnjë monument kulture, vetëm i kemi saktësuar, vetëm i kemi plotësuar një nga një

No comments:

Post a Comment