31 January 2017

Te enjten Keshilli Bashkiak I Gjirokastres

Bashkia  e Gjirokastres tha se ditën e enjte, datë 02.02.2017, ora 12: 00, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër zhvillon mbledhjen e radhës me këtë rend dite: 
1. P/Vendim: Për “Miratimin e Buxhetit të vitit 2017”
2. P/Vendim: Mbi “Miratimin e numrit maksimal të punonjësve, planifikimit vjetor dhe pranimin në shërbimin civil, nivelin e pagave të Bashkisë, Agjensitë në varësi të saj dhe të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit dhe të Shtëpisë së të Moshuarve.”
3. P/Vendim: Mbi “Miratimin e kontratës së huapërdorjes ndërmjet Bashkisë Gjirokastër dhe Klubit të Futbollit Luftëtari”
4. P/Vendim: Mbi “ Miratimin e marrëveshjes së investimit dhe të funksionimit e mirëmbajtjes, të lidhur ndërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Gjirokastër”
5. P/Vendim: Mbi “Për miratimin e listës së parcelave kullosore verore/dimërore, që do të kontraktohen për përdorim me qera për sezonin veror 2017 dhe sezonin dimëror 2017-2018”
6. P/Vendim: Mbi “ Trajtimin me bursë të studentëve”
7. P/Vendim: Mbi “ Dhënien e ndihmës ekonomike për periudhen 01-31.01.2017”
8. P/Vendim: Për “Emërtimin e Qendrës Kulturore të Bashkisë Gjirokastër me emrin e disidentes Musine Kokalari”
9. Informacion:”Mbi situatën e ngrohjes në institucionet arsimore”
10. Të ndryshme

No comments:

Post a Comment