31 January 2017

Seanca e parë gjyqësore për hidrocentralin e Poçemit pranë Gjykatës Administrative

Sot zhvillohet seanca e parë gjyqësore për hidrocentralin e Poçemit pranë Gjykatës Administrative të shkallës së parë, Tiranë. Në dhjetor 2016 organizatat për mbrojtjen e mjedisit EcoAlbania, Riverëatch dhe EuroNatur, si dhe 38 banorë të prekur nga hidrocentrali i Poçemit, çelën procesin gjyqësor në Gjykatën Administrative kundër ndërtimit të HEC-it të Poçemit në Vjosë. Pas shqyrtimit të akt-padisë gjykata ka caktuar seancën e parë të gjykimit për këtë çështje. Paditësit kërkojnë pezullimin e çdo vendimi apo premtimi për këtë hidrocentral, i cili planifikohet të ndërtohet nga bashkimi dy shoqërive turke fituese të koncesionit. Disa prej arsyeve të kësaj padie janë si më poshtë:
–   Vlerësimi i ndikimit në Mjedis (VNM) pranuar nga institucionet përkatëse është tërësisht i papërshtatshëm, ku më shumë se 60 % e VNM-së është plagjiaturë, kopjuar nga projekte të tjera, ndërkohë që vlerësimet për florën dhe faunën mungojnë.
–   Banorët e fshatrave Kutë, Çorrush, Sevaster, Shkozë, Golimbas, Mazhar etj, të cilët preken nga projekti i HEC-it të Poçemit nuk janë informuar. Vetëm në fshatin e Kutës pjesa më e madhe e tokave bujqësore dhe ullishteve do të përmbyten nga rezervuari i HEC-it prej 2400 hektarësh dhe 90 persona do të detyrohen të shpërngulen. Edhe pse asnjë nga banorët e prekur nuk është njoftuar, një konsultim publik për këtë projekt është mbajtur në qytetin e Fierit ku asnjë pjesëmarrës nuk ishte banor i zonave të prekura.

No comments:

Post a Comment