26 January 2017

Fshatrat e vegjel te jugut

Fshatrat e vjeter te jugut kane nje harmoni te perfekte midis ndertesave te proporcionuara dhe me nje gjuhe arkitektonike, natyres, peisazhit, kishave dhe varrezave. Cdo ndertim i mevonshem ka kontribuar ne demtimin e kesaj harmonie; duken catite e kuqe ne sfond, qe stonojne me grine e mureve te pluhurosur nga koha

No comments:

Post a Comment