23 January 2017

Deri me 27 janar aplikimet per strehimin


Në zbatim të ligjit nr. 9232, datë 13.05.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, i ndryshuar, Bashkia Gjirokastër njofton qytetarët, të cilët janë të interesuar për përfitim bonus strehimi, të paraqiten pranë Zyrës së Shërbimeve për plotësimin e dokumentacionit për përfitimin e tij.
Afati kohor është deri më datë 27.01.2017.

No comments:

Post a Comment