23 January 2017

Buxheti 2017 diskutohet me grupet e biznesit

Në kuadër të hartimit të Projekt- Buxhetit të Bashkisë Gjirokastër u zhvillua dëgjesa publike e radhës me anëtarë të Këshillit Konsultativ të Ekonomisë, Dhomës së Tregëtisë dhe përfaqësues të bizneseve.
Ndamë së bashku prioritetet e Bashkisë Gjirokastër për vitin 2017, në funksion të zhvillimit ekonomik, investimeve dhe ndërhyrjeve.

No comments:

Post a Comment