27 December 2016

Te merkuren mbledhja e fundit e Keshillit Bashkiak per kete vit

Ditën e mërkurë, datë 28.12.2016, ora 12.00, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër, zhvillon mbledhje me këtë rend dite:
1. P/Vendim: Për “Shqyrtimin dhe miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Gjirokastër”.
2. Të ndryshme
Mbledhja është e hapur dhe në të mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e interesuar.

No comments:

Post a Comment