20 December 2016

STOP BULLIZMIT!
"Mendoni per veten tuaj dhe leri edhe te tjeret te gezojne privilegjin per ta bere kete gje."
Faleminderit qeverise se nxenesve dhe nxenesve te shkolles Gjimnazi Siri Shapllo , qe nismen e Punonjeseve Sociale Resina Mele dhe Dori Kaci te Njesia E Sherbimit Psiko-social Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster , per identifikimin e problemeve sociale ne shkolle e realizuan me sukses permes ketij aktiviteti.

No comments:

Post a Comment