27 December 2016

Perfundon diga e rezervuarit të Çinit


Bashkia Gjirokastër  thote se realizoi një tjetër investim tepër të rëndësishëm. Me fondin 22 milionë lekë të rinj, akorduar nga qeveria shqiptare u mundësua rikonstruksioni i digës së rezervuarit të Çinit dhe kanalit vaditës V-3. Pranverën e ardhshme fermerët në Njësitë Administrative Lazarat e Antigone, nëpërmjet furnizimit me ujë për vaditje do të të kenë mundësinë e përdorimit të tokave që kishin mbetur djerrë. 

No comments:

Post a Comment