11 December 2016

Pasojat e korrupsionit

Korrupsioni, ndër të tjera, kontribuon drejtë mos-stabilitetit qeveritar, se korrupsioni përbën një sulm të drejtëpërdrejtë ndaj bazës së institucioneve demokratike, çorodit procesin elektoral dhe krijon një situatë jo të këndshme burokratike, qëllimi i vetëm i së cilës është për të kërkuar ryshfet. Theksohet gjithashtu se ndër kostot e larta të korrupsionit për shoqërinë, është fakti se atmosfera korruptive njëkohësisht çinkurajon investimet e huaja dhe thuhet se në një atmosferë të tillë, është e pa mundur që tregëtitë e vogëla të përballin kostot fillestare, pikërisht për arsye të korrupsionit.

No comments:

Post a Comment