20 November 2016

Vleresimi komunitetit per qeverisjen

Gjatë konferencës "Vlerësimi i komunitetit për qeverisjen", bashkëpunim i Aleancës Gjinore për Zhvillim, Bashkisë Gjirokastër, PNUD dhe UN Women, u paraqieten shqetesimet e komunitetit lidhur me Bashkine.  

Bashkia e Gjirokastres thote se diskutimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre në kohën më të shpejtë dhe bashkëpunimi me komunitetin janë perparesi.

No comments:

Post a Comment