10 November 2016

Trajnim per te miturit

Trajnim i zhvilluar sot në Gjimnazi Siri Shapllo nga Qendra e shërbimeve, praktikave ligjore të integruara në bashkëpunim me DAR, Njesia E Sherbimit Psiko-social dhe mesuesit e Gjimnazi Asim Zeneli dhe Pandeli Sotiri me temë: "Karakteristikat e të miturve delikuentë dhe ndërveprimi me ta gjatë zbatimit të dënimit alternativ

No comments:

Post a Comment