30 November 2016

Shesh-pushimi ne Kala do te kete pamje tjeter

DRKK Gjirokaster tha se filloi nga zbatimi projekti në kalanë e GJirokastrës i cili konsiston në riorganizimin e hapësirës ku ndodhen topat e periudhës otomane dhe riekspozimi i tyre ne kushte më të mira.Puna ka filluar me ndërtimin e bazamenteve prej druri të topave.
Përveç Korpusit të Paqes në Shqipëri, projektit i  është bashkuar edhe organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB)

No comments:

Post a Comment