08 November 2016

Rritet cmimi i ujit ne Gjirokaster,kundershton opozita

Këshilli Bashkiak i Gjirokastres miratoi  rritjen e cmimit te ujit  per konsumatoret gjirokastrite ndersa eshte ne proces nje investim per rrjetin e ujesjellesit. Këshilltarët e Partise Demokratike  dhe të partive opozitare, kanë votuar kundër propozimit të Ndërmarrjes së Ujësjellësit. Deri tani qytetarët gjirokastrite paguajnë 39 lek për m3 ujë, ndërsa pas miratimit në Entin Rregullator të Ujit, cmimi parashikohet të shkojë deri në 42 lek për m3 ujë pa TVSH. Edhe ky vendim  nuk pati keshillime me qytetaret para se te votohej.

No comments:

Post a Comment