12 November 2016

Po bere vere e raki ne shtepi gjobitesh...

Ministri i Financave Arben Ahmetaj dhe ka propozuar disa masa lidhur me këtë çështje dhe i ka përfshirë në paketën fiskale të vitit 2017. Kështu kush kapet duke bërë raki në shtëpinë e tij, do të gjobitet me një shumë prej 5 fishit të detyrimit doganor. Sipas propozimit nga Ministri kjo masë do të merret për ata prodhues jo familjar. Pra, nëse dikush prodhon më shumë se 100 litra raki dhe 200 litra verë duhet që ti deklarojë në shtet, sepse ndryshe do të gjobitet me shuma të mëdha.

No comments:

Post a Comment