02 November 2016

Kanalizimet , duhet menduar para se te ndertohet....

Bashkia po realizon je ndërhyrje e në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza, në lagjen "Gërhot", në bllokun e banesave pranë ish- spitalit ushtarak. Zgjerimi i linjës do të zgjidhë përfundimisht këtë problematikë të mbartur.


No comments:

Post a Comment