11 November 2016

Ja programi i konferences per Musine Kokalarin

Programi i konferences dhe pikesynimet e tij
Objektivat:
• Të njihet aktiviteti i shumanshëm i Musine Kokalarit në jetën shoqërore, intelektuale dhe politike.
• Te njihet jeta, vepra dhe qëndrimi i saj përballë makinës së diktaturës, si frymëzim për mendimin demokratik dhe mardhëniet demokratike ne shoqëri.
• Të nxiten aktorë dhe faktorë te interesuar per studimin ne thellësi te veprës së Musine Kokalarit.
• Të krijohen mardhënie midis studjuesve në këndveshtrime të ndryshme të Musine Kokalarit, për bashkëpunim dhe bashkërendim të punës së tyre në aktivitete të perbashkëta në të ardhmen
• Të nxisë organizimin e aktiviteteve per kujtimin e 100-vjetorit te lindjes së Musine Kokalarit dhe sensibilizimin per mbështetjen e tyre.
• Te nxisë organizimin e aktiviteteve te ngjashme të kujtesës për personalitete historike dhe shoqërorë te pandriçuar plotësisht nga shoqëria e sotme.
Vendi:
Qendra Kulturore (ish kinemaja e qytetit) Gjirokastër
11 Nentor 2016
Mbrritja e te ftuarve dhe akomodimi ne Hotel Çajupi
Ora 19;00
Darka e mirseardhjes
(Hotel Çajupi)
12 Nentor 2016
Ora 09;30 -Regjistrimi i pjesëmarrësve dhe shpërndarja e libërthit "100 vjet Musine Kokalari", botim i Shoqates “Muzeu Musine Kokalari”.
Ora 10;00 -Fillimi i konferencës:
• Muzeu Musine Kokalari, njohje, kujtesë, reflektim 
Arjeta Kokalari -Muzeu Musine Kokalari
• Përshëndetje nga -Znj. Zamira Rami, Kryetarja e Bashkisë Gjirokastër
• Përshëndetje nga -Z. Frank Hantke, Drejtori i Fondacionit Friedrich Ebert, zyra e Tiranës.
• Musine Kokalari në panteonin e figurave historike të kombit.
Shyqyri Hysi -Prof.Dr pranë universitetit: “Eqrem Çabej”
• Musine Kokalari dhe Social-Demokracia në Shqipëri.
Alina Wagner -Fondacioni Friedrich Ebert
• Musine Kokalari, simbol i rezistencës për demokraci.
Zeqir Kadriu -Prof.Dr. pranë Universitetit të Evropës Juglindore, Tetovë.
• Musineja, figura e gruas si emblemë e letërsisë shqiptare.
Ermelinda Kashah -Dr. pranë Universitetit “Eqrem Çabej”
Ora 11;15 -11;30 -Pushim, kafe
Ora 11;30 -vazhdimi i konferencës
• E panënshtruara përballë fatit (Musine Kokalari).
Bedri Zyberaj -Mr.sc. Studiues nga Prishtina
• Roli i gruas në filozofinë dhe krijimtarinë e Musine Kokalarit.
Elsa Ballauri -Drejtore Ekzekutive e AHRG
• Musine Kokalari, rasti i shkrimtares disidente që mishëroi vlera etnotekstuale.
Aleksandër Çipa -Doktorant pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike
• Aspekte estetike dhe socio-filozofike në vizionin e Musine Kokalarit (e bukura, e mira dhe botëkuptimi i saj filozofik ku njeriu është në qendër)
Shqiponja Duro -Specialiste e çështjeve socio-kulturore në Belgjikë
• Diskutime të lira.
• Lexim nga shkrimet e Musine Kokalarit.
• Vizitë në shtëpinë ku ka jetuar Musine Kokalari.
Ora 14.00 -Drekë banket me pjesemarrësit ne aktivitet
(Hotel Çajupi)

No comments:

Post a Comment