13 October 2016

Projekt ne Kala

Korpusi i Paqes në Shqipëri në kuadër të thirjes për aplikim “Asistencë për Projekte të Vogla”, ka shpallur fitues projektin e paraqitur nga DRKK-Gjirokastër në bashkëpunim me Nicole Martin dhe shkollën e mesme profesionale “Thoma Papapano”. Ky projekt konsiston në përmirësimin e zonës ku janë të vendosura topat e periudhës otomane në Kalanë e Gjirokastrës, si dhe rritjen e hapësirës së gjelbër për të gjithë vizitorët e kalasë.

No comments:

Post a Comment