18 October 2016

Drino dhe Nepravishte, po behen punime ne rruge


Bashkia Libohovë po  kryen ndërhyrje të pjesshme në disa prej segmenteve më të dëmtuara në rrugët e fshatit Drino dhe Nepravishtë. Bashkia ka premtuar se në vijim do të ketë të tjera rikonstruksione të ngjashme në rrugë të dëmtuara ndër vite.

No comments:

Post a Comment