24 October 2016

A E DINIT?USAID ka përgatitur, në 6 nga bashkitë me të cilat bashkëpunon, një aplikacion të ri kompjuterik, të aksesueshëm nga çdokush që është i interesuar në gjurmimin e shpenzimeve dhe në performancën buxhetore të bashkive. Klikoni këtu për të parë këtë aplikacion: http://spending.data.al/sq/treasury/localentities

No comments:

Post a Comment