20 September 2016

VKM ndalon shpenzimet publike por nxenesit e Valarese nuk kane rruge kembesoresh per te shkuar ne shkollen mbi 1 km larg

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 682, datë 29.07.2015 “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”,  në nenin 1, pika b,  përcakton: “Përballimi nga fonde publike të shpenzimeve për nxënësit që ndjekin institucionet arsimore publike të arsimit bazë, ose kopshte publike që udhëtojnë, nga vendbanimi i përhershëm në një vendbanim tjetër mbi 2 km, larg institucioneve arsimore publike më të afërta. Në asnjë rast nuk përfitojnë shpenzime transporti nxënësit që udhëtojnë mbi 2 km, nëse në vendbanimet e tyre funksionojnë institucionet arsimore publike”.

No comments:

Post a Comment