13 September 2016

Thirret te enjten Keshilli Bashkiak i Gjirokastres, ja rendi i dites


Ditën e enjte, datë 15.09. 2016, ora 12.00, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër zhvillon mbledhje, me këtë rend dite:

1. P/Vendim: Për ‘Përcaktimin e përqindjes së aksioneve të pjesëmarrjes së Bashkisë Gjirokastër në Shoqërinë Aksionare të futbollit Luftëtari”
2. P/Vendim: Për “Miratimin e aktit të themelimit dhe statutit të Shoqërisë Aksionare Luftëtari”.
3. P/Vendim: Për “Dhënie ndihme financiare z. Muzafer Daver Cani”
4. P/Vendim: Për “Miratimin e Programit Artistik e Ekonomik Argjiro- Fest 2016”.
5. P/Vendim: Për “Një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.3, datë 18.02.2016”
6. P/Vendim: Për “Akordimin e fondit në nder të futbollistit të shquar Astrit Boni”
7. Të ndryshme


No comments:

Post a Comment