17 September 2016

Peisazhet e Gjirokastres ne mjegull,keto foto kujtojne Kadarene: A ka mjegull ne vendin tuaj?, e pyeti Oktavio Paz.Nese ka mjegull ka edhe legjenda


No comments:

Post a Comment