14 September 2016

Nxenesit e Valarese kerkojne transport per te shkuar ne shkolle

Shkolla “Petro Poga” ne Lunxheri  me 150 nxenes gjen veshtiresi ne zhvillimin e mesimit diteve te para te vitit arsimor. Prinder dhe nxenes nga fshati Valare kane reaguar duke kerkuar sherbimin e transportit nga Bashkia e Gjirokastres.

Pergjegjesi I Agjensise se Mireqenies Armand Mamani tha se transporti per femijet  ne Valare u hoq mbi baze te Vendimit te Qeverise te vitit 2015  sipas te cilit nuk perfitojne transport nxenesit qe jane jo me pak se 2 km larg. Edhe linja Gjirokaster Lazarat dhe  linja qe lidh disa fshtara te zones se Cepos is Cepuna dhe Palokastra jane hequr tha zoti Mamani.

No comments:

Post a Comment