25 September 2016

Marreveshje me Fondin amerikan per Turizmin ne Gjirokaster

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit nga Kryetari Bordit të AADFsë- Z. Michael Granoff, Ministrja e Kulturës- Znj. Mirela Kumbaro, Ministrja e Zhvillimit Urban- Znj Englantina Gjermeni dhe nga Kryetarja e Bashkisë Gjirokastër- Znj. Zamira Rami. Palet angazhohen per krijimin e Zonës për Zhvillimin e Turizmit në Pazarin e Gjirokastrës (TID Gjirokastra)

No comments:

Post a Comment