05 September 2016

Këshilli Bashkiak i Libohovës mblidhet te premten

Foto : Bashkia Libohove
Këshilli Bashkiak i Libohovës zhvillon mbledhjen e radhës ditën e premte, datë 9 shtator 2016, ora 10:00, me rend dite si më poshtë:
1. Informacion nga drejtoritë e shkollave: ”Informacion për masat që janë marrë për hapjen e vitit shkollor 2016-2017”.
2. P/vendim:”Për disa ndryshime në VKB Nr.29 datë 11/02/2016”Mbi miratimin e nivelit të pagave për nënpunësit civilë dhe punonjësit e bashkisë për vitin 2016”. (i rishqyrtuar)
3. P/vendim: ” Për një ndryshim në buxhetin fillestarˮ. (i rishqyrtuar)
4. P/vendim: “Për miratimin e dhënies së ndihmës ekonomike dhe paaftësisë për muajin shtator 2016”.
5. Të ndryshme.

No comments:

Post a Comment