10 September 2016

Faik Konica per diplomatin e shquar gjirokastrit Rauf Fico

“Z.Rauf Fico, ishte ministri më i mirë i Punëve të Jashtme që ka pasur Shqipëria, njeriu që përmbushi idealin anglo-sakson. Mund të jap shumë prova por kënaqem vetëm me një. Zoti Fico është i vetmi që ka kuptuar se kryedetyra e një përfaqsuesi diplomatik është të ndritë mendjen e botshme në vendin e dërguar, duke mbajtur marrëdhënie të ngushta me qarqet e shkrimtarëve, gazetave e shoqërisë. Para tij, përfaqsuesit diplomatik ngarkoheshin me punë të cilat u përkisnin konsujve. Z. Rauf Fico gjeti përqyes e çmonjës nder shum të huej, të paanshëm, që kanë vizituar shqipërinë, por veçanërisht ndër amerikanët”.

No comments:

Post a Comment