21 September 2016

Ende asnje zgjidhje per 80 femijet ne Valare qe duan transport per te shkuar ne shkolle


Prinder dhe Nxënës te Valaresë  vijojne te kembengulin se 80 femije nuk mund te ndjekin  shkollën e bashkuar “Petro Poga ” në Lunxhëri  pasi ndodhet larg vendbanimit dhe nuk ka rruge kembesoresh drejt shkolles. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës kerkoi një zgjidhje nga Ministria e Arsimit por ende nuk ka nje pergjigje per tu siguruar nxenesve transport falas


.

No comments:

Post a Comment