01 September 2016

Bashkia e Gjirokastres renditet e treta ne perfitimet e investimeve nga Fondi Zhvillimit te Rajoneve

Grafiku: Open.data.al

No comments:

Post a Comment