20 September 2016

Bashkepunim universitar me Maceraten ne Itali


Universiteti i Gjirokastres dhe ai i Macerates - Itali po shtojne bashkepunimin ne arkeologji , nderkombetarizim i diplomave si dhe te aktiviteteve qe kane ne qender turizmin e qendrueshem ne rajonin adriatiko - jonian.

No comments:

Post a Comment