13 August 2016

Tenderat ne shendetesi,se shpejti me transparente

SËSHPEJTI

Nga ekipi i AIS, promotor të Open Data për Shqipërinë, do të vijë më transparente dhe e qartë se kurrë, një databazë e re me të dhëna për Prokurime Publike, tendera të Sektorit Publik Shëndetësi. Në kohë reale për 2016 si tenderohen paratë për shëndetësi publike, cilat janë institucionet që prokurojnë, sa procedura bëhen me negocime dhe pa garë, cilat janë kompanitë fituese sipas renditjes nga ajo me vlerë kontratash më e larta deri tek kompanitë e kontraktuara për vlera të vogla. Sa tenderë anulohen dhe a janë arsyet e anulimit të barazvlefshme me raste të ndërhyrjes dhe pabarazisë në garë. Një auditim dhe kontroll në kohë reale për sektorin ku Korrupsioni Vret.
gjithcka tek http://www.openprocurement.al/

No comments:

Post a Comment