19 August 2016

Te merkuren Keshilli Bashkiak i Gjirokastres,ja rendi i dites


Bazuar në ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës do të zhvillojë mbledhjen e radhës, ditën e mërkurë, datë 24.08.2016, ora 12, me këtë rend dite:
1. P/Vendim: Për “Dhënien e ndihmës ekonomike”

2. P/Vendim: Për “Një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 3, datë 18.02.2016”.

3. P/Vendim: Për “Pjesëmarrjen e Bashkisë Gjirokastër në përgatitjen dhe parashtrimin e projekteve të thirrjes së dytë për projekte në kuadër të programit INTERREG IPA II CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE- ALBANIA 2014- 2020”.

4. Raport “Mbi realizimin e buxhetit për 6- mujorin e parë të vitit 2016”

5. Informacion “Mbi gjendjen e shkollave të arsimit parauniversitar”

6. Të ndryshme

No comments:

Post a Comment