09 August 2016

Shoqeria civile mbeshtet projektin per aeroportin ne Gjirokaster

Shoqeria civile kerkon prej vitesh riaktivizimin e AEROPORTIT !!! Gjirokastra Aeroportin e konsideron si PROJEKTIN KRYESOR PER ZHVILLIM !


No comments:

Post a Comment