28 August 2016

Shkolla Industriale ne Gjirokaster nis regjistrimet, ja profesionet ...

Kane filluar regjistrimet prane Shkolles se Mesme Industriale "Thoma Papapano" Gjirokaster .
Zgjedhja e Arsimit Profesional eshte nje hap i sigurt drejt Tregut te Punes. Bëni sot zgjedhjen e duhur per te krijuar siguri për të nesermen!
Infrastruktura e Arsimit Profesional te krijuar nga MMSR dhe Stafi Pedagogjik ,me eksperience ne fushen e mesimdhenies krijojne garanci ne formimin e Profesionisteve ne drejtimet:

1.SHMT(Mekaniket e automjeteve),

2.Elektroteknike(Instalueset elektrik dhe riparueset e paisjeve elektroshtepiake)
3.ISTH (Instaluesit e sistemeve Termohidraulike dhe montuesit e paneleve diellore)

4.TIK (Teknologji Informacioni dhe komunikimi).

No comments:

Post a Comment