01 August 2016

Qarku i Gjirokastres dhe Prodhimi Brendshem
Në vitin 2014, në rritjen prej 1,83 % të PBB-së në terma reale ndaj vitit 2013, kontributi sipas rajoneve statistikore niveli 3 (Qarqet) paraqitet si më poshtë:  Kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2014, e pati Qarku Tiranë me +1,36 pikë përqindje. Më tej, kontribut të lartë ka dhënë Qarku Fier me + 0,59 pikë përqindje dhe Qarku Lezhë me +0,17 pikë përqindje. Kontributin më të ulët në rritjen ekonomike e ka dhënë Qarku Shkodër me -0,24 pikë përqindje, i pasuar me Qarkun Kukës me një kontribut prej -0,16 pikë përqindje dhe Qarkun Korçë me një kontribut prej -0,07 pikë përqindje
.

No comments:

Post a Comment