31 August 2016

Programi IPA Shqiperi-Greqi shtyn afatin e aplikimeve

 Afati i  dorëzimit të projekt propozimeve në kuadër të thirrjes II të Programit të Bashkëpunimit Greqi-Shqipëri, është shtyrë deri me datë 30 Shtator 2016Përveç shtyrjes së afatit të dorëzimit të aplikimeve, nuk ka asnjë ndryshim tjetër në termat e thirrjes. Për të tjera detaje ju lutemi të vizitoni linket e mëposhtme;

No comments:

Post a Comment