04 August 2016

NISMAT DHE AKTIVITET QE JANE INICUAR DHE ORGANIZUAR NGA FORUMI NE BASHKEPUNIM ME PUSHTETIN VENDOR, QENDROR DHE INNSTITUCIONE TE TJERA PER RIAKTIVIZIMIN E AEROPORTIT


• Ne 2002 Bashkia Gjirokaster fale nje fondi modest realizoi vendosjen e shenjave kufizuese dhe pastrimin e pistes, riparimin e jashtem dhe lyerjen e godines kryesore.
• Ne vitin 2003, BASHKIA Gjirokaster miratoi K.RR.T. Studimin e Zones se Mbrojtur Aeroportuale te Gjirokastres. Ne vitin 2003 beri te mundur te realizoje Stacionin Meteorologjik te standarteve nderkombetare si dhe te furnizoje materialet per rrethimin e aeroportit.
• Ne vitin 2003 ne bashkepunim me specialistet italiane te VSP-Volontari Senior Profesionali dhe te shoqerise Tecno Engineering 2C ne Rome realizoi Studimin e Fatibilitetit per Aeroportin e gjirkastres
• Ne vitin 2005 u zhvillua nje stervitje rajonale me helikopteret e Regjimentit te Farkes.
• Ne vitin 2007 u bene Nderhyrjet reabilituese te DIE – Delegacioni Italian i Eksperteve me nje fond rreth njeqin mije eurome te cilen u be mundur reabilitimi total i aerostacionit te vjeter si dhe montimin e dy stacioneve meteorologjike dhe Kulles se navigimit
• Ne vitin 2008,Keshilli Qarkut Gjirokaster miratoi K.RR.T. Studimin e Zones se Mbrojtur Aeroportuale te Gjirokastres. Ky studim u pregatit nga specialistet italiane te VSP Torino ark. Emidio Ceccoti dhe professori urbanist Piero Rovigatti.
• Ne vitin 2009 u prezantua dhe u miratua ne KRTne e qarkut Gjirokaster Nje Projekt i Terminalit , i pergatitur nga Ark.A. Bici dhe prof. G. Garau te Departamentit te Arkitektures se Universitetit te Padoves
• Ne vitin 2009 u prezantua nje projekt i hartua nga studenti gjirokastrit ne fakultetin e arkitektures ne Milano, Bledi Mio
• Ne vitin 2011 me hartimin e studimit urbanistik te qytetit te Gjirokastres i financuar nga banka Boterore dhe ministria e transportit, zona e aeroportit eshte vendosur zone mbrojtur,ne funksion te aeroportit
• Ne vitet 2011 dhe 2012 u be i mundur pastrimi dhe thellimi i shtratit te lumit Drino dhe shpetimi i pistes se aeroportit nga .
• Ne vitin 2014 eshte me propozim te forumit miratuar nje rezolute ne menyre unanime nga keshilli i bashkise se Gjirokastres, per clirimin e aeroportit nga blloqet e betonit.
• Ne shume takime me te zgjedhur deputet te te gjitha forcave politike , ministra, kryeministra anetare te forumit u kane bere prezente , resulset qe sjell venia ne funksion e aeroportit.
• Forumi qe prej vitit 2000, ka sensibilizuar gjith opinionin publik per rendesine qe ka aeroporti i Gjirokastres per zhvillimin e gjith Jugut te Shqiperise.
• Anetaret e forumit jane aktiv ne media dhe rrjetet sociale per ta evidentuar rendesine e venies ne funksion te aeroportit

No comments:

Post a Comment