24 August 2016

Me 25 gusht nis shperndarja e librave te shkolles

Nesër  fillon shpërndarja e teksteve shkollore në të gjitha shkollat e vendit apo njësitë e liçensuara të shitjes.Në të gjitha shkollat afishohet lista e teksteve qe jane perzgjedhur per secilin klasë, me emrat e botuesve, emrat e autorëve dhe me cmimiet e teksteve. Nxënësit  që perfitojne  tekste falas janë disa kategori:
-nga familjet me 3 fëmijë në shkollë, fëmija i tretë i merr tekset falas.
- fëmijët në onkologjik

- femijet në paraburgim
- fëmijët  rome dhe egjiptianë

No comments:

Post a Comment